Vejle Kommune – Ungdommens hovedstad i Danmark

Vejle – Ungdommens Kommune

Min allerstørste drøm er, at gøre Vejle Kommune til Ungdommens Hovedstad! Ikke af navn, men af gavn.

I Vejle Kommune bor der pr. 1. januar 2017 113243 borgere. Ikke mindre end 17,8 pct. af disse (20142), er unge mellem 15 og 29 år, eller det vi kalder for unge.

Udover de unge der bor i Vejle, kommer der hver dag mange flere til fra nabokommunerne, for at gå i skole og på uddannelse – både ungdoms- og videregåendeuddannelse.
Det gør, at Vejle Kommune i et meget stort omfang er en “Ungdommens Kommune”. Det bryster vi os også ofte af, og vi har nogle fantastiske ungdomsuddannelser, der er gode til at trække endnu flere unge til.

Vores kommune er også geografisk stor, og ikke alle unge bor, eller vil bo, inde i Centrum. Der er unge i centerbyerne Give, Egtved. Børkop og Jelling. Men også uden for de større bysamfund lever unge mennesker. Det være sig i Skibet, i Bredsten – ja selv i Kollemorten og Øster Starup bor der unge.

 

De unge i vores kommune er ikke en stor ens masse, men vidt forskellige. Desværre har vi en meget stor tendens til, altid at høre de mest ressourcestærke unge, når der skal tænkes nyt – eller vi skal profilere os. Det er naturligt, for unge med udfordringer eller i udsathed, er ikke dem der møder op.

Men som kommune har vi et meget stort ansvar for, at tænke alle unge ind, og sikre, at vi ikke taber nogle unge ud over kanten. Som barn har man alle muligheder for at drømme. Drømme om hvad man kan og vil – Der er ingen begrænsninger. I takt med alderen kommer begrænsningerne og erkendelsen af, at ikke alt er muligt. Men der er intet barn, noget sted i verden eller i vores kommune, der fra start drømmer om, at blive udsat eller sat tilbage i muligheder.
Alle mennesker har drømme og håb – dem skal vi som Ungdommens Hovedstad være med til at genfinde og understøtte. Det koster investering og nytænkning – men vil vi være en kommune for de unge, skal vi også turde at være det for dem alle. 

Muligheden for at få succes med skole, uddannelse, socialerelationer og job – må ikke være afhængig af, om du kommer fra Skibet eller Jelling, eller fra Vestbyen eller Løget. Sådan er det desværre i dag – Det må vi tage ansvar for som kommune – og vi skal starte med at inddrage alle unge.