#MitVejle

 

Mit Vejle…

Hede mod vest, fjorden mod øst – og ådalene i mellem der giver et fantastisk landskab. Vejle Kommune er geografisk stor – nogle vil nok mene for stor og svær at få til at hænge sammen. Men faktum er, at der netop i vores kommune er uanede af muligheder og potentialer, fordi mangfoldigheden i natur, lokalsamfund og mennesker netop er så stor og mangeartet.

Vi har Centerbyerne, som vigtige vækstkapaciteter, uden for Vejle Centrum, hvis vi i fremtiden skal have en mere harmonisk udvikling af vores kommune. Rundt om Centerbyerne ligger alle de små lokalsamfund, hvor en stor del af os borgere bor og trives. Heldigvis for det! For vi kan ikke alle bo i Vejle by. Lokalsamfundene er engagerede områder med ideer og vilje til at kunne – ofte på egen hånd.

Vores kommune har ikke mindre end 28 lokalråd – lokalråd, som jeg har haft den store fornøjelse af at samarbejde med, som Formand for Lokalrådet i Skibet & Omegn.

Herfra ved jeg, at det bobler derude, og at det er vidt forskelligt, hvad der er fokus på, om man bor i Øster Starup eller Hornstup Kirkeby – i Give som i Børkop. Nogle har vand, andre har sand, nogle har ingen byggegrunde, og vil gerne have – nogle har for mange. Det er styrken i vores Fælles Kommune.
Men fælles er, at lokalrådene er med med til at skabe mere nærdemokrati og sammenhængskraft i vores fælles kommune. De kender deres område bedst, fra hullet i vejen, til verdens bedste ide på “marken lige derovre”.

Det skal #MitVejle være med til at bakke op om. Det kan du læse mere om her!

Ungdommens Vejle…

Ungdommen fylder i Vejle Kommune – Det er godt, og de unge må gerne fylde endnu mere. Vi har gode og stærke ungdomsuddannelser – til dem der går den lige vej – Vi har en stor vifte af tilbud til de unge, hvor det skal være mere tilrettelagt.
Derudover har vi videregående uddannelser – og snart en politiskole. Alt dette danner tilsammen et godt udgangspunkt for, at skabe fremtidens unge mennesker, med rod i Vejle Kommune – med Vejle i hjerne og ikke mindst hjertet.

Rundt omkring alt dette, har vi et voksende og spirende ungemiljø – der gerne må blive til endnu mere og meget mere mangfoldigt. Gerne må nå uden for Vejle By, gerne på sjove og alternative måder. Helt der ud hvor de unge bor – for alle bor ikke i Centrum.

Når nu vi taler om at bo!

#MitVejle skal satse på ungdomsboliger anmasse. Ungdomsboliger er en sikker investering, særligt i en kommune med så stor vækst. Men ikke kun i Centrum og gerne “skæve” ungdomsboliger, der kan appellere til forskellige grupper.

Vi skal have ungdomsboliger ud i de mere bynære lokalområder. Vi skal have ungdomsboliger til de voksne unge – de der gerne vil bo uden for byen, med deres børn. Vi skal have ungdomsboliger til unge med diagnoser – de, der er i risiko for, at blive isoleret blandt de mange. Unge med eks. autismeforstyrrelser og psykiske udfordringer. Ungdomsboliger hvor vi som samfund, også lokalt, tager et medansvar for at tage hånd om hinanden.

For ingen unge må efterlades tilbage, det kræver en indsats at skabe større chancemuligheder for de unge – men grundliggende starter det med de gode og kloge forebyggende indsatser.
#MitVejle skal møde de unge, der hvor de er og gå med dem så langt det er muligt og nødvendigt, for at de selv kan gå resten af vejen. Nogle går lige hele vejen, nogle tager en omvej – mens enkelte går de snoede veje.

Men alle er de unge i vores fælles Vejle Kommune og skal have Vejle med sig i hjertet…..

 

Mere service – mindre CEPOS…

Gennem de seneste år, har man alt for ofte kunne læse, at nu lå Vejle Kommune i toppen af CEPOS’ rangliste over “effektive veldrevne” kommuner. Det er godt, hvis projektet med at drive kommune, drejer sig om at skrabe mest muligt smør af brødet og føre tilbage i smørskålen.

Men det er ikke det #MitVejle skal kendes på. Borgernær service er alfa og omega – den service der rammer dig og mig, dine og mine – ja vores medborgere. Det koster at investere i kerneservice, men det gør det også at lade være.
 
Målet for politikerne i Vejle Kommune er, at fjerne dækningsafgiften, og derved komme helt til tops hos CEPOS. Det ville være ok, hvis vi i forvejen havde et højt skatteniveau. Men det har vi ikke, vi har en af landets laveste. Virksomhederne kommer ikke væltende over kommunegrænsen, fordi de sparer 2000.- om måneden på dækningsafgiften – og de flygter bestemt heller ikke fra den, hvis de fortsat skal bidrage med lidt.
 
Derimod risikerer vi at give vores vigtigste ressource i kommunen – vores børn og unge, en skæv start på livet, fordi dem der skal tage sig af dem, nok er effektive, men ikke velkørende. Vi vil opleve flere ældre, der nok får den “nødvendige service”, men som oplever den bliver ydet uden det mindste smil på læben hos Sosu-medarbejderen. Vi vil opleve, at flere oplever frustration over sagsbehandlingen i jobcentret, i familie-, handicap- eller i voksenafdelingen. Ikke fordi den enkelte medarbejder ønsker at give dårlig service, men slet og ret fordi, kommunens bundniveau er som skrabet smør. Her er det let at klandre den enkelte medarbejder. Men i virkeligheden er det en politisk beslutning, som vi som borgere skal turde stå ved. Vil vi have mere service eller mere CEPOS?
 
#MitVejle har ikke brug for robuste medarbejdere – Nej. Som kommune er vores fornemmeste opgave, at være så veldrevet – i ordets positive og ordentlige forstand – at vi skaber robuste medarbejdere. Medarbejdere, der kan give vores børn, unge og andre borgere i kommunen muligheden for, også at blive ægte robuste mennesker – fordi der er tid og plads. Ikke fordi det er et nødvendigt buzzord for at kunne modstå en “effektiv veldreven” kommune, der puger penge i kommunekassen til “dårligere tider”!
 
Forbyggelse har ikke meget politisk sexappeal, og det er i virkeligheden den allerstørste fejl….

 

En kommune der tillader tvivl!

“Det værste et menneske kan miste, er sin tvivl – for så er vi alene overladt til troen, og det er den farlige.” Citatet er fra Niels Hausgaards seneste show – Gud er stor.
Citatet brændte sig fast i min hukommelse, fordi det gav mening på flere niveauer.

Vores politikere, kommune og forvaltning er vi eksperter i at tro. Troen på at systemet aldrig tager fejl, når vi som borgere henvender os, undrende, bekymrede eller sårbare, fordi en beslutning, en afgørelse eller en fremtidsplan rammer os.

Gennem de seneste år har vi desværre alt for ofte oplevet, at kommunen møder borgere med jurister og paragraffer eller henviser til lovgivning, der ligger uden for den kommunale forvaltningsret. Her er det troen, der spiller ind, og gør kommunen og forvaltningen ufejlbarlig.

Det er trist, og det er farligt. Trist fordi borgere er borgere med ret til at blive taget alvorlige, uanset hvor ubelejligt og bøvlet det er. Borgere skal ikke mødes af jurister men af dialog og ordentlighed. Farligt fordi netop troen på det ufejlbarlige viser, at vi som kommune og forvaltning er kommet for langt væk fra dem, det drejer sig om – borgerne i kommunen!

I #MitVejle skal der være plads til tvivlen helt oppe fra politiker og embedsmandsniveau, ned til den menige medarbejder. Det skal være i orden at komme i tvivl og sige: “Det bliver jeg lidt usikker på”. Kun på den måde, kan vi skabe en bedre dialog mellem borger og kommune.

Det er ikke ukendt for vores kommune at tvivl – særligt når det drejer sig om andres beslutninger med indflydelse på Vejle. Hvis politikerne og embedsværket i Vejle Kommune blot havde troet nok, var togbroen over Fjorden lagt, Politiskolen placeret i Herning og Hærvejsmotorvejen presset ind gennem Å-dalen.

Kommunen tvivler retteligt, som den også bør gøre, når det drejer som om borgernes bekymring overfor vindmøller, beskæring i busdriften eller placeringen af det ressourcedepot(Affaldsgenbrug) i kommunen. Vi skal tvivle, meget – og sige det højt, inden beslutningerne tages. Kun ved at tvivle, stiller vi de spørgsmål, der er nødvendige. Spørsmål til os selv, til situationen og ikke mindst til hinanden. Lige her opstår det magiske – dialogen, der er det ypperste værn mod politikerlede. Når vi bruger tiden på høringssvar, dialogmøder og andet – der styrker demokratiet, og dræber den gensidige mistillid!

Det er vigtigt, fordi alt handler om mennesker – også politik.

I #MitVejle vil jeg som politiker påberåbe mig retten til at tvivle og sige det højt.