#MitSkibet

 

Mit Skibet….

Skibet er det sted min familie og jeg bor – her vi har valgt at skabe rammerne for vores børn.

I takt med at vores børn er blevet større, er området omkring Skibet det også. Det er gået fra at været, det sted vi “valgte“ at bosætte os, til pludselig at blive langt mere betydningsfuldt for os som familie.

Fra at vores børn gik i daginstitution i Børnehuset og senere skole – til at børnene kom til spirekor i kirken og springgymnastik i hallen. Vi fulgte med!
Sammen med det, åbnede en helt ny verden og erkendelse sig for os.
Alt det, som vi i vores naivitet havde taget for givet, viste sig at være bygget op af mennesker, der var drevet af noget. Drevet af at skabe et fællesskab på tværs. På tværs af mennesker, af området.

Ildsjæle og engagerede har det med at smitte andre til at bakke op og ikke bare blive en del af noget – men netop at tage del i fællesskabet….

 

Fra passiv til aktiv….

Det er en kendsgerning, at man ikke kan arrangere noget i Skibet Sogn uden det rammer ind i noget andet.

Hvad enten det er i idrætsforeningen, der motiverer og engagerer så mange børn, unge og voksne.
Eller menighedsrådet der er garant for gode foredrag, koncerter eller sociale arrangementer, der favner og samler bredt. Det gør, at det er svært at forblive passiv, når man oplever, hvor meget ens børn får med sig i fællesskaberne.

Mit engagement startede i forældrebestyrelsen i Skibet Børnehus. Her blev min vej flettet med andre gode mennesker og grundlaget for Lokalrådet for Skibet & Omegn blev skabt. Det er blevet mit store engagement – noget der for mig giver rigtig god mening.

God mening fordi det både understøtter, det der allerede er så stærkt i vores område, men også er med til at udvikle nyt.

Vi har meget, der fungerer, og skal ikke bruge tiden på at vente på, at andre kommer og udvikler. Området er skabt af ildsjæle, der ville gøre det for fællesskabet.
Det vil vi endnu, og vi udvikler området for – og i fællesskab.

Det er det #MitSkibet kan, og det jeg er så stolt af….

 

Skibet – der hvor jeg er….

Selv om jeg arbejder i Vejle By, så er Skibet det sted, hvor jeg er allermest engageret.

Det er jeg naturligvis, fordi jeg sidder i forældrebestyrelse og i Lokalrådet.
Men jeg er der også i området, når jeg afleverer og henter mine børn eller er med til gymnastik og venter i “Kabyssen” – eller handler i Brugsen.

Rigtig meget af den inspiration jeg får, henter jeg netop fra mit eget område – fra de snakke jeg får med på vejen. Dem skal man ikke kimse af, de betyder noget – for alle har noget på hjertet.
Noget der kan og skal bruges.

Det er et privilegium for mig at være lige der, hvor vi mødes – også i det daglige. Det er lige her udfordringerne presser sig på, men også her de gode ideer opstår. Hvad enten det er det manglende lyskryds, behov for en skolestrukturændring eller et tilbud til områdets unge.

Politik er så meget, og politik kan hurtigt blive for meget. For mig er essensen af politik netop alt det, der er mellem mennesker.
Mellem os og vores træningskammerater, det der danner rammen for vores børn og unge – deres kammerater og forældre. Det der er rammerne om vores hverdag – og giver panderynker, når det ikke fungerer.

Politik kan være uvæsentligt, men det kan det mellem os, og for os, aldrig blive.

Kort sagt kan man sige, at jeg er der, hvor vi mødes. I Børnehuset, på Skolen, i Hallen og i foreningslivet – Det er jeg nu, og det er jeg også fremover….

 

Skibet for fremtiden – Min mission….

Jeg brænder for vores område, for jeg synes, vi har så meget at byde ind med til vores fælles kommune.

Vi har vores eget DNA, vi har nærheden, og vi har ikke mindst naturen. Vi er også driftige, og vi er i vækst. Faktisk er vi i Skibet Sogn vokset næstmest i hele Syddanmark de seneste år.

Det er rigtig godt, for det er grundlaget for forsat daginstitution, for en stærk folkeskole og et rigt idræts- og foreningsliv.
Og med mange flere udstykninger allerede, og endnu flere på vej – er fremtiden godt sikret.

Men der er også behov for, at vi i vores område, får en stemme ind i Byrådet. For vi har udfordringer, der skal tages hånd om, så vi kan tage hånd om det, vi helst vil – vores familier, fællesskaberne og den fortsatte udvikling af ideer.

Der er en trafiksituation i området, der trænger til at blive opprioriteret og fremtidssikret. Fra Knabberubvej og Vardevej – til Buldalens fortsatte åbning.
Men også at sikre cykel-skoleveje over alt i området – også fra Nr. Vilstrup til Skibet, Jennum til Skibet og fra Skibet til Bredsten-Gadbjerg Skole.Alt sammen noget der betyder noget for rigtig mange.

Læs mere om helt konkrete mærksager for vores område her.

Gennem de sidste år, som Formand for Lokalrådet, har min mission været, at være konstruktiv i løsningen af de drømme og udfordringer vi har haft i området.
Det er vi lykkes ret godt med bla. med lyskryds, skolestrukturændring, fokus på trafiksituationen i området. Som sidegevinst har vi endda fået et langt mere postivt samarbejde med kommune og forvaltninger.

Det arbejde vil jeg fortsætte, hvis jeg bliver valgt til Byrådet i Vejle. Jeg vil bruge al den viden, jeg har fået, og dagligt får – fordi jeg er lige her i vores område, sammen med min familie.
Samtidig vil jeg være en aktiv medspiller for de mange gode ildsjæle og engagerede, vi har i området – både de mange enkelt personer og alle dem i foreningerne.

Ikke fordi jeg skal, men fordi det betyder noget for mig at være det.

Det gør det, fordi, #MitSkibet er der hvor min familie og jeg bor. Her er rammerne for vores trygge dagligdag er!

Det er spændende og vigtigt – fordi det handler om mennesker