Mere service – Mindre CEPOS

Service er meget!

Vi har en en kommune, der har et af landets laveste skattetryk, og samtidig ligger i toppen af CEPOS rangliste over veldrevne kommuner!
Desværre er dette ikke et kvalitetsstempel, for det er ikke ens betydende med, at servicen er i top – der hvor den bør være det. Ude ved vores børn, unge, ældre og svage grupper.

Er man i tvivl, kan man tage en tur ud og besøge en daginstitution, der dagligt kæmper med at få enderne til at hænge sammen, må gå på kompromis med vedligholdelse af eksempelvis legepladser og bygninger. Men ikke mindst, har vanskeligt ved at give en ordentlig voksenkontakt – særligt i ydertimerne. 
Eller tale med vores ældre medborgere, der nok kan fortælle, at servicen da “er nogenlunde”, men der ikke er mange smil i hverdagen.
Vores sociale væresteder og tilbud til udsatte borgere, der kan berette om, at det frivillige arbejde de laver, og som burde være et supplement til god service i kommune, desværre oftere er og bliver det eneste tilbud! At vi har en kommune, der henviser til dem, frem for at løfte opgaven selv! 

Samtidig kan man gang på gang læse, at kommunen har overskud på budgetterne – 576 mio. i 2016, som skal være med til at polstre en i forvejen stor kommunekassen til dårligere tider! Faktum er – Mens vi polstre, slider vi på hinandens fælles velfærd. Der skal ikke flere penge til end der allerede er – dem der er, skal bruges på borgernær service, frem for at gemmes væk.

Jeg vil arbejde for:

 • At vi som kommune løbende bruger overskud på kloge engangsinvesteringer i fælles velfærd, som ikke fremadrettet belaster driftbudgettet (Eks. fokus på legepladsforbedringer i daginstitutioner, investering i rum på skolerne der fordre leg og bevægelse, udskiftning af nedslidte materialer på skoler, investering i livskvalitetsforbedringer til vores ældre)
 • God og borgernær service som trækplaster til nye borgere, frem for lavere skat og ingen dækningsafgift.
 • Kæmpe for at forbyggende indsatser får politisk “sexappeal” – Det er den billigste og mest effektive investering
 • At velfærd forbliver et fælles ansvar – hvor kommunen altid går forrest, og støtter op om frivilligheden i kommunen, frem for at udnytte og misbruge den.
 • Fokus på hurtigere sagsbehandling i det kommunale system – ikke kun på byggesagstider – også hvor det handler om mennesker.
 • Konstant investering i vores fælles folkeskole, således den får samme konkurrencemæssige vilkår som privatskolerne i kommunen.
 • De storte affaldsposer til dagrenovation tilbage – Det må der være råd til, med 576 mio. i overskud!

Jeg vil arbejde for:

 • At vi som kommune løbende bruger overskud på kloge engangsinvesteringer i fælles velfærd, som ikke fremadrettet belaster driftbudgettet (Eks. fokus på legepladsforbedringer i daginstitutioner, investering i rum på skolerne der fordre leg og bevægelse, udskiftning af nedslidte materialer på skoler, investering i livskvalitetsforbedringer til vores ældre)
 • God og borgernær service som trækplaster til nye borgere, frem for lavere skat og ingen dækningsafgift.
 • Kæmpe for at forbyggende indsatser får politisk “sexappeal” – Det er den billigste og mest effektive investering
 • At velfærd forbliver et fælles ansvar – hvor kommunen altid går forrest, og støtter op om frivilligheden i kommunen, frem for at udnytte og misbruge den.
 • Fokus på hurtigere sagsbehandling i det kommunale system – ikke kun på byggesagstider – også hvor det handler om mennesker.
 • Konstant investering i vores fælles folkeskole, således den får samme konkurrencemæssige vilkår som privatskolerne i kommunen.
 • De storte affaldsposer til dagrenovation tilbage – Det må der være råd til, med 576 mio. i overskud!