Mærkesager

Hovedområder

Gennem de sidste fire år har jeg haft fokus på mange politiske områder. De områder, der er vigtige for mig, at få sat fokus på i den kommunale valgkamp, er:

Mærkesager

 

Der er mange ting, jeg brænder for. Ligeledes er der mange ideer og forslag, som jeg mener, kan være med til at gøre vores fælles kommune endnu bedre. Flere af mine mærkesager er del af større planer/visioner, som jeg vil løfte sløret for frem mod kommunalvalget i november.

Nogle af mine mærkesager er nedenfor, og der vil komme flere til løbende. Så tilmeld dig nyhedsmailen og bliv opdateret, når der er nyt på siden.
Ligeledes kan du på de forskellige sider #MitVejle, #MitSkibet , #Aluu og #MitEngagement – læse om det, jeg synes er vigtig at have fokus på.

Min største mærkesag er og bliver, at jeg som politisk aktiv, vil arbejde ordentligt og konstruktivt – med samme høje moral og arbejdsindsats og altid kæmpe for: “at politik handler om mennesker.”
Dette vil jeg også gøre med en plads i Vejle Byråd.

 • Flere elev- og lærepladser – også i kommunen: 
  Vejle Kommune skal gå forrest i oprettelsen af elev- og lærepladser i kommunen. Samtidig stille krav om uddannelsespladser i virksomheder der indgår samarbejdsaftaler med Vejle Kommune. Unge der ikke får en god start på voksenlivet, ved at komme ind på arbejdsmarkedet, klarer sig dårligere gennem livet. Lad os sammen uddanne os til forbyggelse!
 • Skibet for fremtiden:
  Lokalt i Skibet Sogn er der en sætning, der tæller: “Skibet for fremtiden”. Meget kort kan det sammenfattes af et ord – Trafik! Der skal én gang for alle laves en holdbar og langsigtet udviklingsplan for trafikken i området med særligt fokus på bløde trafikanter.

  Denne plan skulle have været lavet for mange år siden! Det ved alle, der bor i området. Det vil tage lang tid at rette op på mange års mangler, og der skal prioriteres. Derfor er det vigtigt med et lokalforankret byrådsmedlem, der kan være bindeled og garant for fokus. Det er bliver afgørende.
 • Flere ungdomsboliger – Også til de særlige:
  Vejle Kommune er en ungdomsby med mange ungdomsuddannelser – også til dem med specielle behov for støtte. Derfor skal der langt flere ungdomsboliger til, også uden for Vejle Centrum og til de alle grupper. Lad os sammen finde løsninger, der gør, at ingen skal være ensom blandt de mange – og til dem med behov for plads omkring sig.
 • Mere service – mindre CEPOS: 
  Som kommune skal vi ikke bruge robuste børn, unge og ansatte – vi skal skabe dem. Det kræver investering helt nede i vores daginstitutioner, skoler og ift. vores ansatte i kommunen. Lad os bruge bare lidt af vores økonomiske “smør” til at skabe rammerne, så alle har mulighed for at være robuste mennesker. Derved behøver vi ikke at skrive “robusthed” ind i alle visioner. 
 • Frivillighed er et supplement til forbyggelse – ikke løsningen:
  Som kommune skal vi opprioritere de forbyggende indsatser – også ift. de borgere i kommunen, der er udsatte af forskellig grunde. Lad os gøre det politisk sexet at forbygge – lige som der er politisk sexappeal i at “udvikle” og bygge stort! Men forbyggelse er og bliver en kommunal opgave. Sådan er det ikke i dag. Mange frivillige tilbud og sociale væresteder kan berette om, at meget af det arbejde de laver, burde være et supplement til god service i kommunen. Desværre bliver det, det eneste tilbud der er! At vi har en kommune, der henviser til dem, frem for at løfte opgaven selv!
 • En fortsat styrkelse af lokalrådene: 
  Vores lokalområder og over 25 lokalråd er nøglen til sammenhængskraften i vores store kommune. Her sidder engagerede og kompetente borgere med fingeren på pulsen. Som politikere i Vejle Kommune, skal vi turde ligge endnu flere puljer ud til lokalrådene. Ligeledes inddrage dem langt mere og tidligere, i beslutninger der vedrører dem og deres område. Det er både en klog og billig investering – der samtidig styrker tilliden til systemet.
 • En lokal konkurrencedygtig folkeskole:
  Det er et politisk ansvar, om vi ønsker en god og konkurrencedygtig folkeskole, eller om det bare er noget, man siger og skriver i sætningen: “Vejle vil have Danmarks bedste Folkeskole”. Folkeskolen er rygraden i mange lokalsamfund. Desværre giver vi den i Vejle Kommune ikke mange chancer for, at konkurrere med kommunens privatskoler. Lad os give de muligheder til vores fælles folkeskole – Så grundlaget for “Danmarks bedste Folkeskole” også er til stede i fremtiden. 
 • En natur i verdensklasse:
  Vejle Kommune besidder allerede i dag en natur i verdensklasse. Vi har så meget varieret natur – ådalene, heden, fjorden, skove og smuk lokale unikke perler.

  Men vi skal passe på alt dette, fordi det er en fælles arv – som vi skal give videre. Det mener jeg sagtens vi kan gøre, samtidig med vi har en naturlig og uhindret adgang til vores naturområder. 
  Min drøm er, at Haralds Kær bliver Porten til Ådalen – i Danmarks næste Nationalpark. En tilgængelig nationalpark, der vil øge fokus på vores naturområder, og stille langt større krav til, at vi passer godt på det.
  Men vi skal også sikre en langt renere fjord – og fremtidssikre vores sortering af affaldsressourcer. Vi kan meget i Vejle Kommune på disse område.

Morten Skovlund

“Fordi politik handler om mennesker”