Kandidattest spørgsmål 7: Daginstitutioner!

Uddybning af svar:

Ja – Og det kan kun gå for langsomt.

Man kan lukke en legeplads i en daginstitution, fordi der kun er 8 cm faldunderlag under gyngerne, mod et krav på 10 cm., eller fordi der er splinter i vippen.

Men der er ikke de store krav til, hvordan personalenormeringen er ift. de pædagogiske indsatser inde på stuen eller på selvsamme legeplads!
Det er skævt.

Morten Skovlund
Fordi politik handler om mennesker…

 

Tag hele kandidattesten hos Altinget.dk