Kandidattest spørgsmål 21: Beskæftigelse!

Uddybning af svar:

Jeg ved, at der stilles rigtig store krav til de ledige i vores kommune, og det er på den ene side rigtig godt, da vi skal møde alle med forventninger.
Men for at mennesker positivt kan leve op til forventninger, skal der også være reelle muligheder.

Derfor mener jeg, at vi også skal stille større krav til virksomheder om, ikke at basere deres forretning på eks. virksomhedspraktikanter og løntilskud – som aldrig opnår ansættelse.
Hvis virksomhederne begynder at skabe flere jobåbninger, også til de mere sårbare ledige borgere, vil jeg gerne være med til at skrue op for, det som nogle kalder krav, men jeg vil betegne som positive forventninger. Ellers giver det ikke mening.

Morten Skovlund
Fordi politik handler om mennesker…

 

Tag hele kandidattesten hos Altinget.dk