Skibet og Omegn – Klar til fremtiden

Vækst Syddanmark

En lokal ambassadør

Skibet Sogn er vokset – ja faktisk er vi det område i hele Syddanmark, der har fået den næststørste befolkningstilvækst i perioden 2006 – 2015. Vi er vokset med 22,1 pct., kun overgået af Børkop.

Og vi vil i de kommende år vokse endnu mere – både i Nr. Vilstrup og i Skibet, er der et sandt byggeboom i gang.

Det gør vi fordi vi ligger lige midt i det hele – tæt på alt. Vi har over 600.000 arbejdspladser inden for 60 minutter, og over 175.000 inden for 30 minutter. Det gør os attraktive, fordi vi har plads – og ikke mindst natur og et stærkt lokalt engagement.

Det betyder også, at vi I Skibet Sogn skal være meget opmærksom på den udvikling der kommer til at ske – eller ikke ske.

Hvis jeg får en plads i Byrådet, vil jeg være en loyal lokal og nærværende ambassadør for hele vores lokalområde, som jeg har været det de sidste fire år. Med mit kendskab til  vores område, lokalforeninger og institutioner – vores styrker og udfordringer, vil jeg aktivt tale områdets sag, når der er politik der kan risikere at påvirke området eller der er behov for at rette et fokus vores vej. Ikke med partipolitiske briller på, men med blik for de mange nuancer.

Og det er ikke nyt for mig – Netop denne mulighed for at påvirke det politiske system, stod jeg i spidsen for, da Lokalrådet fik en løsning på krydset Jennumvej og Bredstenvej og ikke mindst ændring af skolestrukturen, så alle elever på Skibet Skole, er sikret en plads på Bredsten-Gadbjerg Skole efter 6. klasse.

Lokalt vil jeg blandt andet arbejde for:

  • At Vejle Kommune en gang for alle, får lavet en helhedsløsning for trafiksituationen i vores område, med fokus på billister og ikke mindst de bløde og sårbare trafikanter.
  • Herunder skabe sikker skolevej fra Nr. Vilstrup til Skibet, fra Skibet til Bredsten Skole og En markant forbedring af sikkerhedden på Jennumbakken.
  • Fremtidssikre hovedfærdselsårene i området
  • Flere almennyttige boliger til området, således ældre borgere der sælger deres hus, eller parter der bliver skilt, har en reel mulighed for at blive i området.
  • Være en aktiv sparingspartner for Lokalrådet, institutionerne, idrætsforeningen og foreningslivet – for dig som medborger i området.
  • Have fokus på, at vores skole, institutioner, idrætsfaciliteter kan kan følge med den vækst der kommer.